SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > STRATEJİ VE YÖNETİM > İŞ ETİĞİ

STRATEJİ VE YÖNETİM

Kordsa’da çalışanlarımızın desteğiyle operasyonel süreçlerimizi sürekli iyileştiriyor, küresel kaynaklarımızı dengeli kullanıyor ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratarak büyümeye odaklanıyoruz.

İŞ ETİĞİ

Kordsa’nın müşterileri, çalışanları, hissedarları, tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen İş Etiği Kuralları, yasal sorumluluklar, dürüstlük, gizlilik ve çıkar çatışması olmak üzere dört ana başlığı kapsar. Kordsa tüm faaliyet ve ilişkilerini, menfaat sahiplerinin haklarının korunmasını, Kordsa Yönetim Kurulu tarafından 15 Eylül 2009’da onaylanan İş Etiği Kurallarına uygun olarak gerçekleştirir.

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından geliştirilen ve Kordsa’ya uygun olarak güncellenen Kordsa İş Etiği Kuralları faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ana dillerinde (Türkçe, İngilizce, Endonezya dili, Tayland dili ve Portekizce) mevcuttur ve web sitemizde yer alır.

Etik kuralları yönetmek üzere her bir üretim tesisinde, Kordsa İş Etiği kurallarının gereği gibi uygulanmasından sorumlu birer Etik Kural Danışmanı atanmış durumdadır. İş Etiği Kuralları ve ilgili tüm politikalar Etik Kural Danışmanlarının önerileriyle Sabancı Holding Etik Kurulu tarafından gözden geçirilir, gerek duyulursa güncellenir ve Kordsa CEO’sunun onayı ile tüm çalışanlara duyurulur.

Bildirim ve şikâyette bulunmak isteyen paydaşlarımız, Etik Kural Danışmanlarının isim, e-posta adreslerine (etik.tr@kordsa.com) ve telefonlarına, şirketimizin web sitesinden ulaşabilirler. Etik Kural Danışmanı ve/veya Etik Kurul, Kordsa İş Etiği Kuralları kapsamında etik kuralların ve bağlı politikaların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışan Sabancı Holding Etik Kurulu aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur: Başkan-Denetim Bölüm Başkanı, Üye-H.Ö. Sabancı Holding Hukuk İşlerinin Bağlı Bulunduğu Bölüm Başkanı, Üye-H.Ö. Sabancı Holding Çalışma İlişkilerinin Bağlı Bulunduğu Bölüm Başkanı.

Tüm çalışanlar işe başlarken etik kurallarını okuduklarına ve anladıklarına dair imza atarlar ve her yıl etik anketine katılırlar. Yeni işe başlayan beyaz yaka çalışanlar, online olarak, video, vaka ve sorularla KEEP Eğitim Platformumuz üzerinden, yeni işe başlayan mavi yaka çalışanlar ise dört saatlik sınıf içi eğitimlerle etik eğitimi alırlar. Hem mavi hem beyaz yaka çalışanlar iki yılda bir etik bilgi tazeleme eğitimi alırlar. İş Etiği Uyum Formu, bir risk değerlendirme aracı konumundadır ve beyaz veya mavi yaka tüm çalışanlarımız tarafından kendi işlerindeki etik risklerine yönelik doldurulur.

Çalışanları etik kurallar hakkında bilgilendirmek, politika ve kuralların anlaşılırlığını sağlamak amacıyla belirli dönemlerde eğitimler vermek ve bu konuda çalışanlarla sürekli iletişimi sağlamak Global/Lokal Etik Kural Danışmanlarının sorumluluğundadır. Çalışanlarımızın katılımıyla her üç ayda bir gerçekleştirilen Intouch Seminerlerinde, CEO’muz etik konusunu gündeme getirir ve şirketimizin etik dışı davranışa sıfır toleransı olduğunu dile getirir.

Kordsa İş Etiği Kuralları için tıklayınız.