SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > SOSYAL PERFORMANS > İSTİHDAM

SOSYAL PERFORMANS

Kordsa’da insan kaynağımızdaki çeşitlilik, insan hakları konusundaki hassasiyetimiz ve çalışan gelişimine verdiğimiz önem güçlü şirket kültürümüzün temel taşlarını oluşturuyor. Faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranıyor, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı İş Etiği Kurallarımızı temel alarak gerçekleştiriyoruz. Beş ülkedeki insan kaynağımızı, küresel stratejimize bağlı uygulamalarımızla yönetiyoruz.

İSTİHDAM

Şirketimiz bünyesindeki Global İnsan Kaynakları Bölümümüz küresel İK stratejimizin oluşturulup yürütülmesinden sorumludur. Seçme ve yerleştirme, ücret ve yan menfaatler, performans yönetimi, organizasyon ve insan kaynağı gözden geçirme ile yedekleme planları, lider ve çalışan gelişimi, uluslararası görevlendirmeler, organizasyonel iklim ve benzeri süreçlerine ilişkin stratejik operasyonlar gibi faaliyetleri, şirketimizin kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine paralel olarak gerçekleştiriyoruz.

Kordsa’da çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşıyor, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ediyoruz. Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanmalarını sağlıyor, bireysel gelişimi için gerekli yatırımları yapıyoruz. Onların iş hayatı ile özel hayatları arasındaki dengeyi gözetiyor ve sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekliyoruz. Hızla değişen toplumsal ve ekonomik koşullar içerisinde bu özelliklerin sürekliliğini güvence altına almak adına, Kordsa ana hissedarlarından Sabancı Holding’in kabul ettiği etik prensipleri benimsiyor ve bu çerçevede tanımlı temel hak ve sorumluluklara uyum amacıyla tüm çalışanlarımıza etik kurallar konusunda bilgilendirme eğitimleri veriyoruz.

Yeni istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın şirketimize adaptasyonunun hızlanması ve çalışma arkadaşları, müdürleri ve üst yönetim ile ilişkilerini geliştirmesi için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Çalışan bağlılığı anketi sonrasında yapılan odak grup çalışmalarında öne çıkan ve alınan aksiyonların bazıları; operasyon direktörleri ile kahvaltı, yılda bir defa olmak üzere yeni işe girenlerle üst yönetimin buluştuğu hoş geldiniz kokteyli, çalışanların fikirlerini ve geri bildirimlerinin alındığı CEO ve ELT ile yuvarlak masa toplantıları ve beyaz yaka, mavi yaka iletişim toplantılarıdır.

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

Kordsa’da işe alımdan, emekliliğe kadar eşitlik politikası uyguluyor ve kadın ve erkeklere eşit çalışma ortamı sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızı uluslararası inisiyatiflerin prensiplerine uyumla destekliyoruz.

Kordsa olarak, Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Prensiplerinin (www.weprinciples.org) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde, Sayın Güler Sabancı’nın eş başkanlığında iş dünyasına duyurulan İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin (www.isteesitlikplatformu.gov.tr) imzacısıyız.

Destekçisi olduğumuz her iki platform da toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele vermek, kadınların da iş hayatına giderek daha çok dahil olmalarına destek vermek, karar mekanizmalarında kadınların da etkin hale gelmelerinin yanı sıra fırsat ve kaynaklardan eşit yararlanmaları amacıyla çalışmalar yapıyor.

Kordsa’da tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz. İşe alma ve yerleştirme prosedürü kapsamında işe alma ve yerleştirmede mutlak eşitlik sağlıyoruz. İş ilanlarında kadın erkek ayrımcılığı yapmadığımız gibi başvurular değerlendirilirken ve mülakatlarda kadınlara öncelik veriyoruz.

Kadın çalışanlarımıza işe alımda, çalışmaları sırasında ve kariyerlerini planlarken sağladığımız adil iş ortamının yanı sıra onların rahatlığı için süt odaları ve doğum poliçesini de kapsayan özel sağlık sigortası uygulamalarımız bulunuyor.