SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ÇEVRESEL PERFORMANS > ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

ÇEVRESEL PERFORMANS

Kordsa’da stratejimizin temelini oluşturan yedi değerimizden biri çevrenin korunmasıdır. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızda önceliğimiz, temiz teknolojilere yatırım ve atık yönetimi sayesinde çevre kirliliğini önlemek, enerji tüketimini ve emisyonları azaltmak ve suyu verimli kullanmaktır.

ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Kordsa’da öncelikle insanı ve doğayı esas alan bir üretim anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tüm tesislerimizde geçerli olan Kordsa İSGÇS (İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre & Sürdürülebilirlik) Politikamız, her yıl Global İSGÇS Müdürü tarafından gözden geçirilir ve güncellenir.

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele ilgili taahhütlerimizi içeren bu belge ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ile bağlantılıdır ve CEO’muz tarafından onaylanır.

Türkiye tesisimiz ISO 14001 sertifikasına sahiptir ve Endonezya tesisimiz 2017’de sertifikalandırılacaktır. Tayland, ABD ve Brezilya tesislerimizde de 2018’e kadar çevre yönetim sistemi sertifikası almayı hedefliyoruz.

2015’te Endonezya tesisimizde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirdik. 2016 yılının ikinci yarısında da Türkiye’de yeniden ÇED yaptırdık. Tayland, Brezilya ve ABD tesislerimiz organize sanayi alanlarında yer aldığından ayrıca ÇED yapma gereksinimi yoktur.

Kordsa Türkiye’nin sera gazı hesaplamaları Çevre Bakanlığı, atık verileri de ISO 14001 kapsamında Bureau Veritas tarafından doğrulandı.