İLETİŞİM

GENEL MERKEZ

Alikahya Fatih Mah. Sanayici Cad. No:90 İzmit / Kocaeli / TR Posta Kodu : 41310
Telefon : + 90 262 316 70 00
Faks : + 90 262 316 70 70
Eposta : info@kordsa.com

TEKNOPARK OFİS

Sanayi mah.Teknopark Bulvarı No:1/1B PK 34906 Kurtköy / Pendik
Telefon : + 90 216 300 10 00
Eposta : info@kordsa.com

Türkiye

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
Alikahya Fatih Mah. Sanayici Cad. No:90
41310 İzmit / Kocaeli / Türkiye

Tel: + 90 262 316 70 00
Fax: + 90 262 316 70 70

Mısır

Nile Kordsa Company for Industrial Yarn Fabrics S.A.E.
Industrial Area B1 10th of
Ramadan City P.O. Box 549

Tel: + 20 15 364 592
Fax: + 20 15 367 081

ABD - Chattanooga

Kordsa, Inc.
4501 North Access Road
Chattanooga TN 37415-9990

Tel: + 1 423 643 8300
Fax: + 1 423 643 2726

ABD - Laurel Hill

Kordsa, Inc.
17780 Armstrong Road
Laurel Hill NC 28351

Tel: + 1 910 462 2051
Fax: + 1 910 462 5040

Fabric Development, Inc.

1217 Mill Street, Quakertown,
Bucks Country, PA, USA

Textile Products, Inc.

2512, 2516, 2520 West Woodland Drive,
Anaheim, CA, USA

Advanced Honeycomb Technologies Corporation

1015-C Linda Vista Drive,
San Marcos, CA, USA

Brezilya

Kordsa Brasil S.A.
Rua Eteno, nº 3832
Polo Industrial de Camaçari
Camaçari, BA, Brazil
CEP 42810-000

Tel: + 55 71 2104-4500
Fax: + 55 71 2104-4781

Endonezya

PT Indo Kordsa Tbk
Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor 16810

Tel: + 62 21 875 21 15
Fax: + 62 21 875 39 27

Tayland

Thai Indo Kordsa Co., Ltd.
Rojana Industrial Park, 1/61 Moo 5 Khanham Subdistrict, Uthai District
Ayutthaya 13210

Tel: + 66 35 330 221 to 9
Fax: + 66 35 330 230

Çin

Kordsa Shanghai Representative Office
Regus Henderson 688 16/F, Room1666s,
No.688 West Nanjing Road Jin'an District
Shanghai China

Eposta: yatirimciiliskileri@kordsa.com

Kordsa'ya ulaşmak için iletişim formumuzu da kullanabilirsiniz.

Ad Soyad*
Firma Adı
E-Posta Adresiniz*
Konu
Mesaj*
 

  İşbu Form ile paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. tarafından işlenmesi ve aktarılmasına açık şekilde muvafakat ederim.

 

Eposta: corporate.communications@kordsa.com

Kordsa'ya ulaşmak için iletişim formumuzu da kullanabilirsiniz.

Ad Soyad*
Firma Adı
E-Posta Adresiniz*
Konu
Mesaj*
 

  İşbu Form ile paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. tarafından işlenmesi ve aktarılmasına açık şekilde muvafakat ederim.

 

Kordsa'ya ulaşmak için iletişim formumuzu da kullanabilirsiniz.

Ad Soyad*
Firma Adı
E-Posta Adresiniz*
Konu
Mesaj*
 

  İşbu Form ile paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. tarafından işlenmesi ve aktarılmasına açık şekilde muvafakat ederim.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

×
Kordsa olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse diğer iletişim yollarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, yatırımcı, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Kordsa olmak üzere, iş ortakları, iştirakleri, danışmanları, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları atabilir, tanıtıcı materyaller gönderebilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, web sitemizi ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve müşterilerimiz ve yatırımcılarımızla olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/1B PK 34906 Kurtköy / Pendik adresine ıslak imzalı olarak veya veri.sorumlusu@kordsa.com adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

INFORMATION ABOUT PROTECTION OF PERSONAL DATA

×
As Kordsa, we place a lot of importance on security of your personal information, which you have given us by either filling out the required application forms or while visiting our web site or by other means within the framework of relevant legislation, notably the Law on Personal Data Protection No. 6698, the Constitution of the Republic of Turkey as well as the international conventions to which our country is a signatory. We would like to enlighten you in the capacity of the Data Protector about the concerned legislation and some definitions mentioned in this legislation.

Your personal data that you share with our company within the framework of customer, supplier, visitor, investor, employee and other relationships may be processed, recorded, stored, preserved in accordance with the Law on Personal Data Protection, as provided for by law and principle of honesty, in relation with purposes of processing completely or partially in a limited, reasonable, accurate and up-to-date manner for specific, clear and legal purposes, may be shared with relevant third parties within and outside of the country including but not limited to Kordsa, business partners, participations, consultants, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., suppliers, subcontractors, execution assistants, relevant supervisory institutions and official bodies; may be stored, updated, periodically checked, rearranged and classified here. Our company may send you informative and promotional e-mail and/or sms, send promotional materials or call you in the capacity of data processor or this service may be offered by the third parties.

As the Data Protector, our company may store and process your personal data for purposes such as understanding your needs about our web site, being able to respond to your requests more rapidly, providing better service by improving our communication with our customers and investors, informing you about our products and services, getting your opinions about our products and services, improving our products and services in line with your requests and needs, performing our quality and standard supervisions in accordance with relevant laws and legislations and being able to meet our reporting and other liabilities foreseen by the relevant legislation. This service can be received from the third parties.

Your personal data may be collected on oral, written or electronic media via such channels as oral and written communications made with our company for the above-mentioned purposes and within the above-mentioned scope but not limited to them via such tools as web sites, our social media accounts, various contracts, mobile applications, electronic mail and application forms. Article 11 of the Law on Personal Data Protection entered into force on October 7, 2016 and the rights you have within the scope of this Law are stated below:
 • Learning if personal data has been processed or not,
 • If personal data has been processed, requesting information on that,
 • Learning the processing purpose of personal data and whether it is used in line with the purpose concerned,
 • Knowing the third parties with whom personal data is shared within and outside the country,
 • If personal data has been processed incompletely or incorrectly, requesting its correction,
 • Requesting that personal data be deleted or destroyed within the framework of the conditions mentioned in Article 7 of the Law and, requesting that the performed operations are informed to the third parties to whom the personal data is transferred,
 • Objecting that a result unfavorable for the person him/herself emerges through analysis of the processed data exclusively via automatic systems,
 • Requesting remediation of losses in case of loss incurred due to illegal processing of personal data. In this context, you can send your eventual written requests bearing wet signature to Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No: 1/1B PK 34906 Kurtköy, Pendik or to our registered e-mail address veri.sorumlusu@kordsa.comwith secure electronic signature on it.