YATIRIMCI İLİŞKİLERİ > İÇ YÖNERGELER

05.03.2013 - Kordsa A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
24.03.2015 - Kordsa A.Ş. Yönetim Kurulu İç Yönergesi (İmza Sirküleri)
Raporları açabilmeniz için sisteminizde Adobe Reader yüklü olmalıdır.
Yüklü değilse yüklemek için lütfen tıklayınız.