BASIN ODASI > BASINDA Kordsa
Geri

Kordsa Üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

30.10.2017

Lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme teknolojileri lideri Kordsa, şirketin 2016 yılı içerisindeki sosyal, ekonomik ve çevresel performansını inceleyen Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. “Hayatı Güçlendirme” taahhüdüyle faaliyet gösteren Kordsa’nın üçüncü sürdürülebilirlik raporu Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) 2016 yılında yayınladığı yeni standartlara uygun olarak hazırlandı. Kordsa, dünya genelinde bu standartlara uygun rapor hazırlayan ilk 100 şirket arasında yer alıyor.

Sabancı Holding iştiraki Kordsa’nın “geleceği güçlendirme” misyonunu yansıtan ve faaliyet gösterdiği pazarlardaki Ar-Ge çalışmalarını, bu çalışmaların çıktısı olan yenilikçi ürün, teknoloji ve prosesler ile tedarikçi ve müşteri ilişkileri ile çevre yönetimi kapsamında enerji emisyonu, atık ve su yönetimi ile biyolojik çeşitlilik konularında yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak işleyen bu yılki Sürdürülebilirlik Raporu, Kordsa’nın yayımladığı üçüncü rapor olma özelliğini taşıyor.

Faaliyetlerini, 2014 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ışığında, uluslararası standartlara uygun olarak yürüten Kordsa’nın hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu topluluğun global iş yapış anlayışını net bir şekilde yansıtırken, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını da ortaya koyuyor. Rapor, sürdürülebilirlik anlamında öncelikli ve potansiyel alanların belirlenmesi, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için bir temel oluştururken, örnek uygulamalara da yer veriyor. Raporda; Kordsa’nın Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan 43 şirketin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edilmesine, “İş Güvenliği Deneyim Merkezi” ile sahalarda ulaşılan kazasız gün hedeflerine, “Yeşil Ürünler” programı kapsamında geliştirilen yenilikçi teknolojilere ve çevre yönetimi kapsamında yapılan çalışmalara yer verildi. Raporda ayrıca geleceğin güçlendirme teknolojilerini üretmek amacıyla kurulan ve üniversite-sanayii iş birliğinin Türkiye’deki ilk örneği olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin Bakanlık tarafından “Ar-Ge Merkezi” olarak onaylanması da yer alıyor.

Bugün her 3 otomobil lastiğinden 1'ini ve 3 uçak lastiğinden 2'sini güçlendiren Kordsa, mobiliteyi daha sürdürülebilir kılmak için yenilikçi teknolojiler geliştiriyor. Lastik güçlendirme teknolojileri ile sürtünme direncini azaltan Kordsa, kompozit teknolojileri ile araçların daha hafif olmasını sağlıyor. Bu teknolojileri sayesinde sürdürülebilirlik için çok önemli olan yakıt tüketiminin azalmasını sağlıyor. Kordsa, daha güvenli, daha sağlıklı ve daha çevreci ürünler üretme konusunda Continental ile sektörün öncü işbirliklerinden birine imza attı. Kordsa, lastik kord bezi banyosunda kullanılan resorsinol ve formaldehit esaslı formüle alternatif olabilecek bir formül üstünde 2008’den beri çalışıyordu. Bu alandaki uzmanlık ve deneyimini Continental ile birleştirerek 80 yıldır kullanılan formülü çevre dostu bir formülle değiştirmeyi başardı. Kordsa, kimyasal yapıyı geliştirirken Continental de uygulama ile ilgili teknolojileri geliştiriyor. Kordsa’nın sadece 2016’da gerçekleştirdiği toplam 32 buluş ve başvurusunu yaptığı 103 patenti bulunuyor. Ar-Ge’yi ve inovasyonu iş süreçlerinin temeline koyan Kordsa, toplamda 458 patent başvurusu ve 150’ye yakın buluşuyla global güçlendirme pazarında inovasyon liderliğini devam ettiriyor.


Geri